ASSIGNATURA: TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
CODI: 16062025

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
GRUP TEORIA 1 07/09/2009    20/12/2009    DIMECRES    19:00 - 21:00    AULA A.1.4 CAT
GRUP PROBLEMA 1 07/09/2009    20/12/2009    DIVENDRES    17:00 - 19:00    AULA A.1.4


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
GRUP EXAMEN 1 19/01/2010    DIMARTS    12:00 - 14:00   
GRUP EXAMEN 1 23/06/2010    DIMECRES    12:00 - 14:00   


GRUP PROFESSORAT
GRUP TEORIA 1 MISERICÒRDIA CARLES LAVILA
GRUP PROBLEMA 1 MISERICÒRDIA CARLES LAVILA


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.