ASSIGNATURA: MACROECONOMIA SUPERIOR
CODI: 16062023

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN 1 (16062023). 29/05/2013    DIMECRES    9 - 11   
Grp EXAMEN 1 (16062023). 19/06/2013    DIMECRES    9 - 11   
Grp EXAMEN 1 (16062023). 29/05/2013    DIMECRES    9 - 11   
Grp EXAMEN 1 (16062023). 19/06/2013    DIMECRES    9 - 11   


GRUP PROFESSORAT
Grp EXAMEN 1 (16062023). MARTIN OLIVA FURES


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.