ASSIGNATURA: MACROECONOMIA SUPERIOR
CODI: 16062023

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.
DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN 1 (16062023). 30/05/2012    DIMECRES    9 - 11   
Grp EXAMEN 1 (16062023). 27/06/2012    DIMECRES    9 - 11