ASSIGNATURA: TEORIA DEL SECTOR PÚBLIC
CODI: 16062022

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
GRUP TEORIA 1 07/09/2009    20/12/2009    DIMECRES    17 - 19    AULA A.1.5 CAT
07/09/2009    20/12/2009    DIVENDRES    17 - 18    AULA A.1.5 CAT
GRUP PROBLEMA 1 07/09/2009    20/12/2009    DIVENDRES    18 - 19    AULA A.1.5


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
GRUP EXAMEN 1 11/01/2010    DILLUNS    12 - 14   
GRUP EXAMEN 1 21/06/2010    DILLUNS    15 - 17   


GRUP PROFESSORAT
GRUP TEORIA 1 BERND GEORG THEILEN
GRUP PROBLEMA 1 BERND GEORG THEILEN


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.