ASSIGNATURA: ECONOMETRIA II
CODI: 16062018

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp CONVOC. EXTRAORDINÀRIA 1 (16062018) 18/11/2013    18/11/2013    DILLUNS    18 - 21    CAT
07/04/2014    07/04/2014    DILLUNS    18 - 21    CAT


GRUP PROFESSORAT
Grp CONVOC. EXTRAORDINÀRIA 1 (16062018) MIGUEL CARLOS MANJÓN ANTOLÍN


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.