ASSIGNATURA: ECONOMETRIA II
CODI: 16062018

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
GRUP EXAMEN (16062018) 23/05/2013    DIJOUS    15 - 17   
GRUP EXAMEN (16062018) 25/06/2013    DIMARTS    15 - 17   
GRUP EXAMEN (16062018) 23/05/2013    DIJOUS    15 - 17   
GRUP EXAMEN (16062018) 25/06/2013    DIMARTS    15 - 17   


GRUP PROFESSORAT
GRUP EXAMEN (16062018) OSCAR MARTÍNEZ IBÁÑEZ


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.