ASSIGNATURA: ECONOMETRIA II
CODI: 16062018

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
GRUP TEORIA 1 25/01/2010    16/05/2010    DILLUNS    19 - 21    AULA A.1.4 CAT
GRUP PROBLEMA 1 25/01/2010    16/05/2010    DIJOUS    17 - 19    AULA A.1.4


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
GRUP EXAMEN 1 28/05/2010    DIVENDRES    17 - 19   
GRUP EXAMEN 1 02/07/2010    DIVENDRES    17 - 19   


GRUP PROFESSORAT
GRUP TEORIA 1 OSCAR MARTÍNEZ IBÁÑEZ
GRUP PROBLEMA 1 SÒNIA TORO FLORES


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.