ASSIGNATURA: ECONOMIA DE L'EMPRESA
CODI: 16061102

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.
DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
GRUP EXAMEN 1 04/06/2010    DIVENDRES    15 - 17   
GRUP EXAMEN 1 28/06/2010    DILLUNS    9 - 11