ASSIGNATURA: MICROECONOMIA II
CODI: 16061016

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
GRUP TEORIA 1 (16041015) 06/09/2010    19/12/2010    DIMARTS    15 - 17    AULA A.0.3 CAT
GRUP PROBLEMA 1 (16041015) 06/09/2010    19/12/2010    DIJOUS    15 - 17    AULA A.0.3 CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
GRUP EXAMEN 1 (16041015) 10/01/2011    DILLUNS    9 - 11   
GRUP EXAMEN 1 (16041015) 20/06/2011    DILLUNS    9 - 11   


GRUP PROFESSORAT
GRUP TEORIA 1 (16041015) JOSE CURULL GASOL
ALBERT PASCUAL LORENTE
GRUP PROBLEMA 1 (16041015) JOSE CURULL GASOL
ALBERT PASCUAL LORENTE


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.