ASSIGNATURA: ANÀLISI MATEMÀTICA II
CODI: 16061014

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
GRUP TEORIA 1 25/01/2010    16/05/2010    DILLUNS    19 - 21    AULA A.0.4 CAT
GRUP PROBLEMA 1 25/01/2010    16/05/2010    DIJOUS    17 - 19    AULA A.0.4


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
GRUP EXAMEN 1 31/05/2010    DILLUNS    15 - 17   
GRUP EXAMEN 1 02/07/2010    DIVENDRES    15 - 17   


GRUP PROFESSORAT
GRUP TEORIA 1 JORDI LLAURADÓ GRAU
GRUP PROBLEMA 1 JORDI LLAURADÓ GRAU


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.