ASSIGNATURA: INTRODUCCIÓ AL DRET DE L'ADMINISTRACIO PÚBLICA
CODI: 16061010

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.
DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN 1 (16061010). 21/01/2011    DIVENDRES    9 - 11   
Grp EXAMEN 1 (16061010). 21/06/2011    DIMARTS    12 - 14