ASSIGNATURA: INTRODUCCIÓ AL DRET MERCANTIL
CODI: 16061009

(Grup sense horari assignat o amb docència alternativa -veure horari de l'assignatura entre parèntesi-)