ASSIGNATURA: INTRODUCCIÓ AL DRET MERCANTIL
CODI: 16061009

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
GRUP TEORIA 1 07/09/2009    20/12/2009    DIMARTS    19 - 21    AULA A.0.4 CAT
07/09/2009    20/12/2009    DIVENDRES    17 - 18    AULA A.0.3 CAT
GRUP PROBLEMA 1 07/09/2009    20/12/2009    DIVENDRES    18 - 19    AULA A.0.3


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
GRUP EXAMEN 1 22/01/2010    DIVENDRES    15 - 17   
GRUP EXAMEN 1 23/06/2010    DIMECRES    15 - 17   


GRUP PROFESSORAT
GRUP TEORIA 1 CARLOS ALEGRET BARTOLÍN
GRUP PROBLEMA 1 CARLOS ALEGRET BARTOLÍN


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.