ASSIGNATURA: COMPTABILITAT FINANCERA
CODI: 16061002

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
GRUP TEORIA 1 25/01/2010    16/05/2010    DIMARTS    19 - 21    AULA A.0.4 CAT
GRUP PROBLEMA 1 25/01/2010    16/05/2010    DIVENDRES    17 - 19    AULA A.0.4


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
GRUP EXAMEN 1 02/06/2010    DIMECRES    15 - 17   
GRUP EXAMEN 1 30/06/2010    DIMECRES    15 - 17   


GRUP PROFESSORAT
GRUP TEORIA 1 MARIA JOSE PORRAS GARCIA
GRUP PROBLEMA 1 MARIA JOSE PORRAS GARCIA


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.