ASSIGNATURA: COMPTABILITAT SECTORIAL
CODI: 16051201

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
GRUP TEORIA 1 25/01/2010    16/05/2010    DIMARTS    13:00 - 15:00    AULA A.0.4 CAT
25/01/2010    16/05/2010    DIVENDRES    13:00 - 14:00    AULA A.0.4 CAT
GRUP TEORIA 2 25/01/2010    16/05/2010    DIMARTS    15:00 - 17:00    AULA A.0.2 CAT
25/01/2010    16/05/2010    DIVENDRES    15:00 - 16:00    AULA A.0.2 CAT
GRUP PROBLEMA 1 25/01/2010    16/05/2010    DIVENDRES    14:00 - 15:00    AULA A.0.4
GRUP PROBLEMA 2 25/01/2010    16/05/2010    DIVENDRES    16:00 - 17:00    AULA A.0.2


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
GRUP EXAMEN 1 03/06/2010    DIJOUS    9:00 - 11:00   
GRUP EXAMEN 1 02/07/2010    DIVENDRES    12:00 - 14:00   


GRUP PROFESSORAT
GRUP TEORIA 1 MARÍA ISABEL VIDAL GIBERT
GRUP TEORIA 2 MARÍA ISABEL VIDAL GIBERT
GRUP PROBLEMA 1 MARÍA ISABEL VIDAL GIBERT
GRUP PROBLEMA 2 MARÍA ISABEL VIDAL GIBERT


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.