ASSIGNATURA: ASSIGNATURA 0: INTRODUCCIÓ AL DRET
CODI: 15675201

(Grup sense horari assignat o amb docència alternativa -veure horari de l'assignatura entre parèntesi-)