ASSIGNATURA: RČGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
CODI: 15675116

(Grup sense horari assignat o amb docčncia alternativa -veure horari de l'assignatura entre parčntesi-)