ASSIGNATURA: EMPRESA I MEDI AMBIENT
CODI: 15675115

(Grup sense horari assignat o amb docència alternativa -veure horari de l'assignatura entre parèntesi-)