ASSIGNATURA: DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA
CODI: 15675106

(Grup sense horari assignat o amb docčncia alternativa -veure horari de l'assignatura entre parčntesi-)