ASSIGNATURA: FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
CODI: 15675104

(Grup sense horari assignat o amb docència alternativa -veure horari de l'assignatura entre parèntesi-)