ASSIGNATURA: DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL
CODI: 15605206

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp TEORIA ECTS 1 (15605206). 05/09/2011    18/12/2011    DIJOUS    19 - 20    CAT
Grp PRÀCTIQUES DEMO ECTS 1 (15605206). 05/09/2011    18/12/2011    DIJOUS    20 - 21    CAT


GRUP PROFESSORAT
Grp TEORIA ECTS 1 (15605206). JOSÉ BERNARDO HERRERO MARTIN
Grp PRÀCTIQUES DEMO ECTS 1 (15605206). JOSÉ BERNARDO HERRERO MARTIN


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.