ASSIGNATURA: LA PROVA CIVIL
CODI: 15605113

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp TEORIA 1 (15655110). 10/12/2012    27/01/2013    DIMARTS    16 - 19    CAT
Grp PRĄCTICA DEMO 1 (15655110). 28/01/2013    03/03/2013    DIMARTS    16 - 19    AULA 406 CAT


GRUP PROFESSORAT
Grp TEORIA 1 (15655110). JOAN PICÓ JUNOY
Grp PRĄCTICA DEMO 1 (15655110). JOAN PICÓ JUNOY


Aquests horaris seran definitius quan comenci el perķode oficial de matrķcula.