ASSIGNATURA: LA PROVA CIVIL
CODI: 15605113

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp TEORIA ECTS 1 (15605113). 06/09/2010    19/12/2010    DIJOUS    15 - 16    CAT
Grp PRÀCTIQUES DEMO ECTS 1 (15605113). 06/09/2010    19/12/2010    DIJOUS    16 - 17    CAT


GRUP PROFESSORAT
Grp TEORIA ECTS 1 (15605113). JOAN PICÓ JUNOY
Grp PRÀCTIQUES DEMO ECTS 1 (15605113). JOAN PICÓ JUNOY


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.