ASSIGNATURA: LA PROVA CIVIL
CODI: 15605113

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp TEORIA ECTS 1 (15605113). 07/09/2009    20/12/2009    DIJOUS    15:00 - 16:00    CAT
Grp PRÀCTIQUES DEMO ECTS 1 (15605113). 07/09/2009    20/12/2009    DIJOUS    16:00 - 17:00   


GRUP PROFESSORAT
Grp TEORIA ECTS 1 (15605113). JOAN PICÓ JUNOY
Grp PRÀCTIQUES DEMO ECTS 1 (15605113). JOAN PICÓ JUNOY


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.