ASSIGNATURA: INCIDÈNCIA DELS TRIBUTS EN L'ACTIVITAT EMPRESARIAL
CODI: 15605112

(Grup sense horari assignat o amb docència alternativa -veure horari de l'assignatura entre parèntesi-)