ASSIGNATURA: INCIDÈNCIA DELS TRIBUTS EN L'ACTIVITAT EMPRESARIAL
CODI: 15605112

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp TEORIA 1 (15655108). 10/12/2012    27/01/2013    DIMECRES    19 - 21    CAT
10/12/2012    27/01/2013    DIJOUS    19 - 21    CAT
Grp PRÀCTICA DEMO 1 (15655108). 28/01/2013    03/03/2013    DIMECRES    19 - 21    AULA 406 CAT
28/01/2013    03/03/2013    DIJOUS    19 - 21    AULA 406 CAT


GRUP PROFESSORAT
Grp TEORIA 1 (15655108). MARÍA ESTELA RIVAS NIETO
Grp PRÀCTICA DEMO 1 (15655108). MARÍA ESTELA RIVAS NIETO


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.