ASSIGNATURA: INCIDÈNCIA DELS TRIBUTS EN L'ACTIVITAT EMPRESARIAL
CODI: 15605112

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp TEORIA ECTS 1 (15605112). 05/09/2011    18/12/2011    DIMECRES    18:00 - 19:00    CAT
Grp PRÀCTIQUES DEMO ECTS 1 (15605112). 05/09/2011    18/12/2011    DIMECRES    19:00 - 20:00    CAT


GRUP PROFESSORAT
Grp TEORIA ECTS 1 (15605112). ÁNGEL URQUIZU CAVALLÉ
Grp PRÀCTIQUES DEMO ECTS 1 (15605112). ÁNGEL URQUIZU CAVALLÉ


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.