ASSIGNATURA: DRETS REALS
CODI: 15214107

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 1 (15214107). 12/03/2012    27/05/2012    DIVENDRES    11 - 13    AULA 202 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 2 (15214107). 12/03/2012    27/05/2012    DIVENDRES    11 - 13    AULA 301 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 3 (15214107). 12/03/2012    27/05/2012    DIVENDRES    11 - 13    AULA 302 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 4 (15214107). 12/03/2012    27/05/2012    DIVENDRES    17 - 19    AULA 302 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 5 (15214107). 12/03/2012    27/05/2012    DIVENDRES    17 - 19    AULA 301 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (15214107). 06/02/2012    11/03/2012    DIMARTS    12 - 14    AULA 202 CAT
06/02/2012    11/03/2012    DIVENDRES    11 - 13    AULA 202 CAT
12/03/2012    25/05/2012    DIMARTS    12 - 14    AULA 202 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 2 (15214107). 06/02/2012    11/03/2012    DIMARTS    18 - 20    AULA 202 CAT
06/02/2012    11/03/2012    DIVENDRES    16 - 18    AULA 202 CAT
12/03/2012    25/05/2012    DIMARTS    18 - 20    AULA 202 CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN 1 (15214107). 26/06/2012    DIMARTS    9 - 12    AULA 201
Grp EXAMEN 1 (15214107). 26/06/2012    DIMARTS    9 - 12    AULA 202


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 1 (15214107). GLORIA RIBAS MORENO
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 2 (15214107). ESTEBAN BOSCH CAPDEVILA
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 3 (15214107). PEDRO MARIA DEL POZO CARRASCOSA
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 4 (15214107). GLORIA RIBAS MORENO
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 5 (15214107). ESTEBAN BOSCH CAPDEVILA
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (15214107). PEDRO MARIA DEL POZO CARRASCOSA
Grp CLASSE MAGISTRAL 2 (15214107). PEDRO MARIA DEL POZO CARRASCOSA


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.