ASSIGNATURA: ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
CODI: 15214105

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 1 (15214105). 26/02/2018    25/05/2018    DILLUNS    9 - 11    AULA 202 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 2 (15214105). 26/02/2018    25/05/2018    DILLUNS    13 - 15    AULA 202 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 3 (15214105). 26/02/2018    25/05/2018    DILLUNS    15 - 17    AULA 202 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 4 (15214105). 26/02/2018    25/05/2018    DILLUNS    15 - 17    AULA 403 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (15214105) 05/02/2018    11/05/2018    DIMARTS    13 - 15    AULA 202 CAT
05/02/2018    11/05/2018    DIJOUS    11 - 13    AULA 202 CAT
14/05/2018    18/05/2018    DIMARTS    13 - 15    AULA 202 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 2 (15214105) 05/02/2018    11/05/2018    DIMARTS    17 - 19    AULA 202 CAT
05/02/2018    11/05/2018    DIJOUS    17 - 19    AULA 202 CAT
14/05/2018    18/05/2018    DIMARTS    17 - 19    AULA 202 CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN 1 (15214105). 01/06/2018    DIVENDRES    12 - 14    AULA 201
Grp EXAMEN 1 (15214105). 01/06/2018    DIVENDRES    18 - 20    AULA 503
Grp EXAMEN 1 (15214105). 18/06/2018    DILLUNS    12 - 14    AULA 201
Grp EXAMEN 1 (15214105). 18/06/2018    DILLUNS    12 - 14    AULA 202


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 1 (15214105). XAVIER CAPILLA MENDIA
INMACULADA CONCEPCIÓN MUÑOZ ZAFRA
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 2 (15214105). MIRIAM MORELL CALVO
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 3 (15214105). MIRIAM MORELL CALVO
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 4 (15214105). TATIANA SANCHO CONDE
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (15214105) MARIA MARQUÈS BANQUÉ
GONZALO QUINTERO OLIVARES
TATIANA SANCHO CONDE
Grp CLASSE MAGISTRAL 2 (15214105) TATIANA SANCHO CONDE
NÚRIA TORRES ROSELL


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.