ASSIGNATURA: ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
CODI: 15214105

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 1 (15214105). 15/02/2016    22/05/2016    DILLUNS    9 - 11    AULA 202 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 2 (15214105). 15/02/2016    22/05/2016    DILLUNS    13 - 15    AULA 202 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 3 (15214105). 15/02/2016    22/05/2016    DILLUNS    15 - 17    AULA 202 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 4 (15214105). 15/02/2016    22/05/2016    DILLUNS    15 - 17    AULA 402 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (15214105) 01/02/2016    08/05/2016    DIMARTS    13 - 15    AULA 202 CAT
01/02/2016    08/05/2016    DIJOUS    11 - 13    AULA 202 CAT
09/05/2016    15/05/2016    DIMARTS    13 - 15    AULA 202 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 2 (15214105) 01/02/2016    08/05/2016    DIMARTS    17 - 19    AULA 202 CAT
01/02/2016    08/05/2016    DIJOUS    17 - 19    AULA 202 CAT
09/05/2016    15/05/2016    DIMARTS    17 - 19    AULA 202 CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN 1 (15214105). 03/06/2016    DIVENDRES    9 - 12    AULA 201
Grp EXAMEN 1 (15214105). 03/06/2016    DIVENDRES    9 - 12    AULA 202
Grp EXAMEN 1 (15214105). 15/06/2016    DIMECRES    12 - 15    AULA 201
Grp EXAMEN 1 (15214105). 15/06/2016    DIMECRES    12 - 15    AULA 202


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 1 (15214105). TATIANA SANCHO CONDE
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 2 (15214105). MARIA MARQUÈS BANQUÉ
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 3 (15214105). MARIA MARQUÈS BANQUÉ
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 4 (15214105). MIRIAM MORELL CALVO
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (15214105) GONZALO QUINTERO OLIVARES
NÚRIA TORRES ROSELL
Grp CLASSE MAGISTRAL 2 (15214105) MARIA MARQUÈS BANQUÉ
GONZALO QUINTERO OLIVARES


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.