ASSIGNATURA: ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
CODI: 15214105

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 1 (15214105). 16/02/2015    24/05/2015    DILLUNS    9:00 - 11:00    AULA 202 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 2 (15214105). 16/02/2015    24/05/2015    DILLUNS    13:00 - 15:00    AULA 202 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 3 (15214105). 16/02/2015    24/05/2015    DILLUNS    15:00 - 17:00    AULA 202 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (15214105) 02/02/2015    10/05/2015    DIMARTS    13:00 - 15:00    AULA 202 CAT
02/02/2015    10/05/2015    DIJOUS    11:00 - 13:00    AULA 202 CAT
11/05/2015    17/05/2015    DIMARTS    13:00 - 15:00    AULA 202 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 2 (15214105) 02/02/2015    10/05/2015    DIMARTS    17:00 - 19:00    AULA 202 CAT
02/02/2015    10/05/2015    DIJOUS    17:00 - 19:00    AULA 202 CAT
11/05/2015    17/05/2015    DIMARTS    17:00 - 19:00    AULA 202 CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN 1 (15214105). 16/06/2015    DIMARTS    9:00 - 12:00    AULA 201
Grp EXAMEN 1 (15214105). 16/06/2015    DIMARTS    9:00 - 12:00    AULA 202


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 1 (15214105). NÚRIA TORRES ROSELL
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 2 (15214105). MIRIAM MORELL CALVO
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 3 (15214105). MIRIAM MORELL CALVO
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (15214105) GONZALO QUINTERO OLIVARES
NÚRIA TORRES ROSELL
Grp CLASSE MAGISTRAL 2 (15214105) CARLOS HUGO PRECIADO DOMENECH
GONZALO QUINTERO OLIVARES
NÚRIA TORRES ROSELL


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.