ASSIGNATURA: ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
CODI: 15214105

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 1 (15214105). 16/02/2015    24/05/2015    DILLUNS    9 - 11    AULA 202 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 2 (15214105). 16/02/2015    24/05/2015    DILLUNS    13 - 15    AULA 202 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 3 (15214105). 16/02/2015    24/05/2015    DILLUNS    15 - 17    AULA 202 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (15214105) 02/02/2015    10/05/2015    DIMARTS    13 - 15    AULA 202 CAT
02/02/2015    10/05/2015    DIJOUS    11 - 13    AULA 202 CAT
11/05/2015    17/05/2015    DIMARTS    13 - 15    AULA 202 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 2 (15214105) 02/02/2015    10/05/2015    DIMARTS    17 - 19    AULA 202 CAT
02/02/2015    10/05/2015    DIJOUS    17 - 19    AULA 202 CAT
11/05/2015    17/05/2015    DIMARTS    17 - 19    AULA 202 CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN 1 (15214105). 16/06/2015    DIMARTS    9 - 12    AULA 201
Grp EXAMEN 1 (15214105). 16/06/2015    DIMARTS    9 - 12    AULA 202


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 1 (15214105). NÚRIA TORRES ROSELL
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 2 (15214105). MIRIAM MORELL CALVO
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 3 (15214105). MIRIAM MORELL CALVO
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (15214105) GONZALO QUINTERO OLIVARES
NÚRIA TORRES ROSELL
Grp CLASSE MAGISTRAL 2 (15214105) CARLOS HUGO PRECIADO DOMENECH
GONZALO QUINTERO OLIVARES
NÚRIA TORRES ROSELL


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.