ASSIGNATURA: ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
CODI: 15214105

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 1 (15214105). 20/02/2012    27/05/2012    DILLUNS    9 - 11    AULA 202 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 2 (15214105). 20/02/2012    27/05/2012    DILLUNS    13 - 15    AULA 301 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 3 (15214105). 20/02/2012    27/05/2012    DILLUNS    15 - 17    AULA 302 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 4 (15214105). 20/02/2012    27/05/2012    DILLUNS    19 - 21    AULA 302 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (15214105). 06/02/2012    13/05/2012    DIMARTS    10 - 12    AULA 202 CAT
06/02/2012    13/05/2012    DIJOUS    11 - 13    AULA 202 CAT
14/05/2012    20/05/2012    DIMARTS    10 - 12    AULA 202 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 2 (15214105). 06/02/2012    13/05/2012    DIMARTS    16 - 18    AULA 202 CAT
06/02/2012    13/05/2012    DIJOUS    17 - 19    AULA 202 CAT
14/05/2012    20/05/2012    DIMARTS    16 - 18    AULA 202 CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN 1 (15214105). 12/06/2012    DIMARTS    9 - 12    AULA 201
Grp EXAMEN 1 (15214105). 12/06/2012    DIMARTS    9 - 12    AULA 202


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 1 (15214105). NÚRIA TORRES ROSELL
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 2 (15214105). NÚRIA TORRES ROSELL
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 3 (15214105). MIRIAM MORELL CALVO
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 4 (15214105). DAVID LANASPA MAINZ
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (15214105). GONZALO QUINTERO OLIVARES
NÚRIA TORRES ROSELL
Grp CLASSE MAGISTRAL 2 (15214105). CARLOS HUGO PRECIADO DOMENECH
GONZALO QUINTERO OLIVARES
NÚRIA TORRES ROSELL


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.