ASSIGNATURA: ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
CODI: 15214105

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 1 (15214105). 08/02/2010    14/05/2010    DILLUNS    9:00 - 11:00    AULA 502
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 2 (15214105). 08/02/2010    14/05/2010    DILLUNS    15:00 - 17:00    AULA 502
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (15214105). 25/01/2010    07/05/2010    DIMARTS    10:00 - 12:00    AULA 502 CAT
25/01/2010    07/05/2010    DIJOUS    11:00 - 13:00    AULA 502 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 2 (15214105). 25/01/2010    07/05/2010    DIMARTS    16:00 - 18:00    AULA 502 CAT
25/01/2010    07/05/2010    DIJOUS    17:00 - 19:00    AULA 502 CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN 1 (15214105). 18/05/2010    DIMARTS    9:00 - 12:00    AULA 202
Grp EXAMEN 1 (15214105). 28/06/2010    DILLUNS    16:00 - 19:00    AULA 503
Grp EXAMEN 1 (15214105). 28/06/2010    DILLUNS    16:00 - 19:00    AULA 504


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 1 (15214105). RICARDO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
NÚRIA TORRES ROSELL
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 2 (15214105). MIRIAM MORELL CALVO
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (15214105). RICARDO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
GONZALO QUINTERO OLIVARES
Grp CLASSE MAGISTRAL 2 (15214105). RICARDO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
MIRIAM MORELL CALVO
NÚRIA TORRES ROSELL


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.