ASSIGNATURA: DRET PENAL AMBIENTAL
CODI: 15073235

(Grup sense horari assignat o amb docència alternativa -veure horari de l'assignatura entre parèntesi-)