ASSIGNATURA: DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT
CODI: 15073234

(Grup sense horari assignat o amb docència alternativa -veure horari de l'assignatura entre parèntesi-)