ASSIGNATURA: HISTÒRIA DEL DRET I LES INSTITUCIONS LOCALS
CODI: 15073213

(Grup sense horari assignat o amb docència alternativa -veure horari de l'assignatura entre parèntesi-)