ASSIGNATURA: CONTRACTACIÓ MERCANTIL
CODI: 15072222

(Grup sense horari assignat o amb docència alternativa -veure horari de l'assignatura entre parèntesi-)