ASSIGNATURA: PRÀCTICUM II
CODI: 15072034

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
GRUP PRACTICA 1 *Dret de l'Empresa i de la Contractació* 06/09/2010    19/12/2010    DILLUNS    11:00 - 15:00    CAT
GRUP PRACTICA 2 *Dret del Medi Ambient* 06/09/2010    19/12/2010    DILLUNS    11:00 - 15:00    CAT
GRUP PRACTICA 3 *Dret de l'Empresa i de la Contractació* 06/09/2010    19/12/2010    DILLUNS    17:00 - 21:00    CAT
GRUP PRACTICA 4 *Dret del Medi Ambient* 06/09/2010    19/12/2010    DILLUNS    17:00 - 21:00    CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
GRUP EXAMEN 1 17/01/2011    DILLUNS    12:00 - 15:00    AULA 201
GRUP EXAMEN 1 20/06/2011    DILLUNS    12:00 - 15:00    AULA 305


GRUP PROFESSORAT
GRUP PRACTICA 1 *Dret de l'Empresa i de la Contractació* ELISABET CERRATO GURI
ANA GIMÉNEZ COSTA
DIANA BORIS MARIN CONSARNAU
GRUP PRACTICA 2 *Dret del Medi Ambient* LUCÍA CASADO CASADO
MARIA MARQUÈS BANQUÉ
NÚRIA TORRES ROSELL
GRUP PRACTICA 3 *Dret de l'Empresa i de la Contractació* XENIA FUGUET CARLES
ANA GIMÉNEZ COSTA
DIANA BORIS MARIN CONSARNAU
GRUP PRACTICA 4 *Dret del Medi Ambient* FRANCISCO JAVIER FORCADELL ESTELLER
ÁNGELES GALIANA SAURA
JULIA GIFRA DURALL
MARIA MARQUÈS BANQUÉ


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.