ASSIGNATURA: PRÀCTICUM I
CODI: 15072033

(Grup sense horari assignat o amb docència alternativa -veure horari de l'assignatura entre parèntesi-)