ASSIGNATURA: MODELS ANIMALS APLICATS A L'ESTUDI PSICOPATOLÓGIC I DE LES FUNCIONS COGNITIVES
CODI: 145202208

(Grup sense horari assignat o amb docència alternativa -veure horari de l'assignatura entre parèntesi-)