ASSIGNATURA: REPRESENTACIONS CULTURALS DELS GÈNERES I LES SEXUALITATS
CODI: 125222204

(Grup sense horari assignat o amb docència alternativa -veure horari de l'assignatura entre parèntesi-)