ASSIGNATURA: PRÀCTIQUES EXTERNES I
CODI: 12254501

(Grup sense horari assignat o amb docència alternativa -veure horari de l'assignatura entre parèntesi-)