ASSIGNATURA: LINGÜÍSTICA
CODI: 12254006

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 1 (12254006). *CATALANES* 03/02/2020    24/05/2020    DILLUNS    11:00 - 13:00    AULA 409 CAS
03/02/2020    24/05/2020    DIMARTS    10:00 - 12:00    AULA 409 CAS
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 2 (12254006). *HISPÀNIQUES* 03/02/2020    24/05/2020    DILLUNS    10:00 - 12:00    AULA 312 CAS
03/02/2020    24/05/2020    DIMARTS    10:00 - 12:00    AULA 312 CAS
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 3 (12254006). *ANGLÈS* 03/02/2020    24/05/2020    DILLUNS    11:00 - 13:00    AULA 306 ANG
03/02/2020    24/05/2020    DIMECRES    9:00 - 11:00    AULA 306 ANG
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (12254006) 12/09/2019    22/12/2019    DILLUNS    8:00 - 10:00    AULA 425 CAS
12/09/2019    22/12/2019    DIMARTS    8:00 - 10:00    AULA 425 CAS
Grp CLASSE MAGISTRAL 2 (12254006) 12/09/2019    22/12/2019    DILLUNS    18:00 - 20:00    AULA 425 CAS
12/09/2019    22/12/2019    DIMARTS    16:00 - 18:00    AULA 425 CAS


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN (12254006). 19/06/2020    DIVENDRES    12:00 - 14:00    AULA 401
Grp EXAMEN (12254006). 19/06/2020    DIVENDRES    12:00 - 14:00    AULA 402


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 1 (12254006). *CATALANES* ANNA MARIA MONTSERRAT CIURANA
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 2 (12254006). *HISPÀNIQUES* CARLOS MARTÍN VIDE
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 3 (12254006). *ANGLÈS* MARIA ISABEL OLTRA MASSUET
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (12254006) MARGARITA MOLERO BERNALDEZ
Grp CLASSE MAGISTRAL 2 (12254006) MARGARITA MOLERO BERNALDEZ


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.