ASSIGNATURA: ART DEL SEGLE XIX
CODI: 12214109

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp CLASSSE MAGISTRAL (12214109). 12/09/2012    23/12/2012    DILLUNS    11 - 13    AULA 314 CAT
12/09/2012    23/12/2012    DIMARTS    11 - 12    AULA 314 CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN (12214109). 28/01/2013    DILLUNS    10 - 12    AULA 305


GRUP PROFESSORAT
Grp CLASSSE MAGISTRAL (12214109). ANTONIO ENRIQUE SALCEDO MILIANI


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.