ASSIGNATURA: FILOSOFIA MODERNA I CONTEMPOR└NIA
CODI: 12214012

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp PROBLEMA 1 (12204012). 01/02/2010    07/02/2010    DIMECRES    12 - 14    AULA 403
15/02/2010    21/02/2010    DIMECRES    12 - 14    AULA 403
01/03/2010    07/03/2010    DIMECRES    12 - 14    AULA 403
15/03/2010    21/03/2010    DIMECRES    12 - 14    AULA 403
12/04/2010    18/04/2010    DIMECRES    12 - 14    AULA 403
26/04/2010    02/05/2010    DIMECRES    12 - 14    AULA 403
10/05/2010    16/05/2010    DIMECRES    12 - 14    AULA 403
Grp PROBLEMA 2 (12204012). 01/02/2010    07/02/2010    DIMECRES    12 - 14    AULA 404
15/02/2010    21/02/2010    DIMECRES    12 - 14    AULA 404
01/03/2010    07/03/2010    DIMECRES    12 - 14    AULA 404
15/03/2010    21/03/2010    DIMECRES    12 - 14    AULA 404
12/04/2010    18/04/2010    DIMECRES    12 - 14    AULA 404
26/04/2010    02/05/2010    DIMECRES    12 - 14    AULA 404
10/05/2010    16/05/2010    DIMECRES    12 - 14    AULA 404
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (12204012). 01/02/2010    23/05/2010    DILLUNS    13 - 14    AULA 425 CAT
01/02/2010    23/05/2010    DIMARTS    12 - 14    AULA 425 CAT


DATA EX└MENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN 1 (12204012). 15/06/2010    DIMARTS    10 - 12    AULA 404


GRUP PROFESSORAT
Grp PROBLEMA 1 (12204012). MARIA RAMON CUBELLS BARTOLOM╔
Grp PROBLEMA 2 (12204012). MANUEL DUR┴N CALVETE
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (12204012). MARIA RAMON CUBELLS BARTOLOM╔


Aquests horaris seran definitius quan comenci el perÝode oficial de matrÝcula.