ASSIGNATURA: ICONOGRAFIA
CODI: 12214002

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 1 (12204002) 02/02/2015    08/02/2015    DIMECRES    10 - 12    AULA 516 CAT
16/02/2015    22/02/2015    DIMECRES    10 - 12    AULA 516 CAT
02/03/2015    08/03/2015    DIMECRES    10 - 12    AULA 516 CAT
16/03/2015    22/03/2015    DIMECRES    10 - 12    AULA 516 CAT
06/04/2015    12/04/2015    DIMECRES    10 - 12    AULA 516 CAT
20/04/2015    26/04/2015    DIMECRES    10 - 12    AULA 516 CAT
04/05/2015    10/05/2015    DIMECRES    10 - 12    AULA 516 CAT
18/05/2015    24/05/2015    DIMECRES    10 - 12    AULA 516 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 2 (12204002) 02/02/2015    08/02/2015    DIMECRES    16 - 18    AULA 516 CAT
16/02/2015    22/02/2015    DIMECRES    16 - 18    AULA 516 CAT
02/03/2015    08/03/2015    DIMECRES    16 - 18    AULA 516 CAT
16/03/2015    22/03/2015    DIMECRES    16 - 18    AULA 516 CAT
06/04/2015    12/04/2015    DIMECRES    16 - 18    AULA 516 CAT
20/04/2015    26/04/2015    DIMECRES    16 - 18    AULA 516 CAT
04/05/2015    10/05/2015    DIMECRES    16 - 18    AULA 516 CAT
18/05/2015    24/05/2015    DIMECRES    16 - 18    AULA 516 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (12204002) 02/02/2015    24/05/2015    DILLUNS    11 - 13    AULA 516 CAT
02/02/2015    24/05/2015    DIMARTS    11 - 12    AULA 516 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 2 (12204002) 02/02/2015    24/05/2015    DILLUNS    18 - 19    AULA 516 CAT
02/02/2015    24/05/2015    DIMARTS    18 - 20    AULA 516 CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN 1 (12204002). 23/06/2015    DIMARTS    10 - 12    AULA 306
Grp EXAMEN 2 (12204002). 23/06/2015    DIMARTS    16 - 18    AULA 516


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 1 (12204002) EMMA MARÍA DEL PILAR LIAÑO MARTÍNEZ
MARTA SERRANO COLL
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 2 (12204002) EMMA MARÍA DEL PILAR LIAÑO MARTÍNEZ
MARTA SERRANO COLL
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (12204002) EMMA MARÍA DEL PILAR LIAÑO MARTÍNEZ
MARTA SERRANO COLL
Grp CLASSE MAGISTRAL 2 (12204002) EMMA MARÍA DEL PILAR LIAÑO MARTÍNEZ
MARTA SERRANO COLL


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.