ASSIGNATURA: LLATÍ
CODI: 12141014

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.
DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
GRUP EXAMEN (12141014) 23/05/2011    DILLUNS    12 - 14    AULA 409
GRUP EXAMEN (12141014) 20/06/2011    DILLUNS    12 - 14    AULA 415