ASSIGNATURA: TEORIA DE LA COMUNICACIÓ
CODI: 12132119

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
GRUP TEORIA 1 31/01/2011    22/05/2011    DILLUNS    11 - 13    AULA 506 CAT
31/01/2011    22/05/2011    DIMARTS    11 - 12    AULA 506 CAT
GRUP PROBLEMA 1 31/01/2011    22/05/2011    DIMECRES    10 - 11    AULA 506 CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
GRUP EXAMEN 1 16/06/2011    DIJOUS    18 - 20    AULA 312


GRUP PROFESSORAT
GRUP TEORIA 1 GEMMA BEL ENGUIX
GRUP PROBLEMA 1 GEMMA BEL ENGUIX


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.