ASSIGNATURA: TEORIA DE LA COMUNICACIÓ
CODI: 12132119

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
GRUP TEORIA 1 01/02/2010    23/05/2010    DILLUNS    11 - 13    AULA 310 CAT
01/02/2010    23/05/2010    DIMARTS    11 - 12    AULA 310 CAT
GRUP PROBLEMA 1 01/02/2010    23/05/2010    DIMECRES    10 - 11    AULA 310


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
GRUP EXAMEN 1 16/06/2010    DIMECRES    18 - 20    AULA 313


GRUP PROFESSORAT
GRUP TEORIA 1 GEMMA BEL ENGUIX
GRUP PROBLEMA 1 GEMMA BEL ENGUIX


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.