ASSIGNATURA: FOLKLORE NARRATIU CATALÀ
CODI: 12122221

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
GRUP TEORIA 1 (12122221) 06/09/2010    26/12/2010    DILLUNS    16 - 18    AULA 417 CAT
06/09/2010    26/12/2010    DIMARTS    16 - 17    AULA 417 CAT
GRUP PROBLEMA 1 (12122221) 06/09/2010    26/12/2010    DIMARTS    17 - 18    AULA 417 CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
GRUP EXAMEN 1 (12122221) 26/01/2011    DIMECRES    18 - 20    AULA 314


GRUP PROFESSORAT
GRUP TEORIA 1 (12122221) MÒNICA SALES DE LA CRUZ
GRUP PROBLEMA 1 (12122221) MÒNICA SALES DE LA CRUZ


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.